hukuki tercume 800x400 1

Hukuki Tercüme Nedir? Hukuki Çeviri Nasıl Yapılır?

Hukuki tercüme, hukuk alanında yazılmış belgeleri bir dilden diğerine çevirme sürecini içerir. Hukuki sözleşmeler, genellikle karmaşık ve özelleşmiş bir dil kullanır, bu nedenle bu alanda çalışmak isteyen çevirmenlerin hukuki terminolojiye hakim olmaları önemlidir.

Ek iş olarak hukuki sözleşmeleri çevirerek para kazanmak için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz:

 1. Hukuki Terminolojiye Hakim Olun: Hukuki çeviri, özel ve teknik bir terminoloji gerektirir. Hukuki terimleri anlamak ve doğru bir şekilde çevirmek için hukuk alanında bilgi sahibi olmalısınız.
 2. Uzmanlaşma ve Alan Seçimi: Hukuki çeviride uzmanlaşmak önemlidir. Belirli bir hukuki konuda (örneğin, ticaret hukuku, aile hukuku) uzmanlaşılarak, daha fazla talep çekilebilir ve müşterilere daha etkili bir şekilde yardım edilebilir.
 3. Referanslar ve Portföy Oluşturma: Müşterilere hizmetlerinizi tanıtmak için önceki çevirilerinizden oluşan bir portföy oluşturun. Müşterilerden alınan referanslar, işinizi büyütme sürecinde güvenilirlik ve prestij sağlar, potansiyel müşterilere olumlu bir izlenim sunarak çeviri taleplerini çekecektir.
 4. Freelance Çeviri Platformlarına Katılın: Çeşitli freelance çeviri platformlarına kaydolarak müşterilere ulaşabilirsiniz. Bu platformlarda iş ilanlarını gözden geçirerek ve ilanlarınıza başvurarak çeviri işleri alabilirsiniz.
 5. Fiyatlandırma Stratejisi Geliştirin: Çeviri işleri için adil ve rekabetçi bir fiyatlandırma stratejisi belirleyin. İlk etapta rekabet avantajınızı artırmak için uygun fiyatlar sunabilir, daha sonra deneyim kazandıkça fiyatlarınızı revize edebilirsiniz.
 6. Müşteri İlişkilerini Yönetme: Müşteri memnuniyeti önemlidir. İş teslimat süresine dikkat edin, müşteri taleplerini anlamaya çalışın ve iletişimi güçlü tutarak müşterilerinizi elde tutun.

Unutmayın ki, hukuki çeviri hassas bir alandır ve doğruluk çok önemlidir. Profesyonel bir dil kullanmak, hukuki belgelerdeki ifadelerin doğru bir şekilde çevrilmesi ve hukuki anlamın korunması gereklidir.

Türkiye’de Hukuki Tercüme Nasıl Yapılır?

 1. Hukuk Sistemi Bilgisi: Türkiye’de hukuki çeviri yaparken, Türk hukuk sistemini anlamak önemlidir. Türk hukuk sistemi, büyük ölçüde Roma hukuku temelli olup, çeviriler bu çerçevede yapılmalıdır.
 2. Hukuki Belgelerin Çeşitleri: Türkiye’de hukuki belgeler arasında sözleşmeler, mahkeme kararları, vekaletnameler, yargı kararları, ticari belgeler gibi çeşitli dokümanlar bulunur. Hangi tür belgeleri çevirmek istediğinize karar vererek uzmanlık alanınızı belirleyebilirsiniz.
 3. Yeminli Tercümanlık: Hukuki çeviri genellikle resmi belgeleri içerir. Türkiye’de yeminli tercümanlar resmi belgeleri çevirir, güvenilir ve doğru tercüme hizmeti sunarlar. Yeminli tercüman olmak için gerekli eğitimi alarak bu alanda hizmet verebilirsiniz.
 4. Freelance Çeviri Platformları: Türkiye’de hukuki çeviri işleri için Türkçe ve diğer dillerdeki belgeleri çevirmek için çeşitli freelance çeviri platformlarına kaydolabilirsiniz. Örnek olarak ProZ, TranslatorsCafe gibi platformlarda ilanlarınızı paylaşabilir ve müşteri bulabilirsiniz.
 5. Hukuki Dil Bilgisi: Hukuki belgeler genellikle karmaşık ve özel bir dil kullanır. Hukuki terminolojiye hakim olmanız, belgelerde geçen özel ifadeleri doğru bir şekilde çevirmeniz açısından önemlidir.
 6. Fiyatlandırma ve Anlaşma: Çeviri hizmetiniz için adil bir fiyatlandırma belirlemek önemlidir. Hukuki çeviriler genellikle karmaşık olduğu için bu işi yaparken fiyatlarınızı bu zorluğa göre ayarlamak önemlidir. Anlaşmazlıkları önlemek adına önceden net bir anlaşma yapmak da faydalı olacaktır.
 7. Gizlilik ve Güvenilirlik: Hukuki belgeler genellikle özel ve hassas bilgiler içerir. Müşteri güvenilirliğinizi artırmak için gizlilik politikalarınıza dikkat edin ve müşteri iletişiminde profesyonelliğinizi koruyun.
 8. Referanslar ve Ağ Oluşturma: Müşteri portföyünüzü oluşturmak ve daha fazla iş almak için önceki müşterilerinizden referanslar alın. Ayrıca, hukuk alanındaki diğer profesyonellerle ağ kurarak iş çevresinizi genişletebilirsiniz.

Hukuki çeviri Türkiye’de özellikle önemli bir ihtiyaçtır ve doğru, güvenilir çevirmenler genellikle talep görür. Profesyonellik, uzmanlık ve müşteri memnuniyeti, bu alanda başarıya ulaşmanız için kritik faktörlerdir.

LC Understanding the Importance of Legal Translation for Law Firms and Legal Professionals

Hukuki Tercüme Örnekleri

Örnek Hukuki Tercüme:

Orijinal Belge (İngilizce):

HEADLEASE AGREEMENT

This Headlease Agreement (“Agreement”) is made and entered into on this [Date], by and between [Landlord’s Name], whose address is [Landlord’s Address], and [Tenant’s Name], whose address is [Tenant’s Address].

Çeviri (Türkçe):

BAŞ KİRA SÖZLEŞMESİ

Bu Baş Kira Sözleşmesi (“Sözleşme”), bu [Tarih] tarihinde, bir tarafta adresi [Kiralayanın Adresi] olan [Kiralayanın Adı] ile diğer tarafta adresi [Kiracının Adresi] olan [Kiracının Adı] arasında yapılmıştır ve tescil edilmiştir.

Bu örnek, genel bir baş kira sözleşmesi örneğidir. Gerçek bir hukuki tercüme görevi, belgenin içeriğine, bağlamına ve kullanılan terminolojiye bağlı olarak daha karmaşık hale gelebilir. Her zaman profesyonel bir tercümanın hizmetinden yararlanmanız önemlidir.

 1. Ev Kiralama Sözleşmesi (İngilizce):Orijinal Belge: RESIDENTIAL LEASE AGREEMENTThis Residential Lease Agreement (“Agreement”) is entered into on [Date], by and between [Landlord’s Name], hereinafter referred to as “Landlord,” and [Tenant’s Name], hereinafter referred to as “Tenant.”Çeviri (Türkçe): KONUT KİRALAMA SÖZLEŞMESİBu Konut Kiralama Sözleşmesi (“Sözleşme”), [Tarih] tarihinde, bir tarafta “Kiracı” olarak anılacak olan [Kiralayanın Adı] arasında yapılmıştır.
 2. İş Ortaklığı Anlaşması (İngilizce):Orijinal Belge: PARTNERSHIP AGREEMENTThis Partnership Agreement (“Agreement”) is made and entered into on [Date], by and between [Partner 1’s Name], residing at [Partner 1’s Address], and [Partner 2’s Name], residing at [Partner 2’s Address].Çeviri (Türkçe): İŞ ORTAKLIĞI ANLAŞMASIBu İş Ortaklığı Anlaşması (“Anlaşma”), [Tarih] tarihinde, bir tarafta [Ortak 1’in Adı], [Ortak 1’in Adresi]’de ikamet eden ve diğer tarafta [Ortak 2’nin Adı], [Ortak 2’nin Adresi]’de ikamet eden kişiler arasında yapılmıştır.

Her iki örnek genel bir şablondur; gerçek hukuki belgeler belirli bir duruma göre değişebilir. Hukuki tercümanlar, belgeye özgü terminolojiyi doğru kullanmalı ve anlamı eksiksiz çevirmelidir. Gerçek tercümeler, yeminli tercümanlar tarafından yapılmalıdır.

Yeminli Hukuki Tercüme Nedir

Hukuki belgelerin yazılmasından kaynaklanan ihtiyaç, yeminli hukuki tercümeyi gerektirir. Bu süreç, tercümanın resmi bir taahhüt olan bir yemin veya beyan etmesini içerir. Genellikle mahkeme kararları, vekaletnameler gibi resmi belgelerin çevirisinde kullanılır. Tercüman, belgenin orijinal anlamını koruyarak hedef dilde doğru çeviri yapar.

Tercümanlar, hukuki belgeleri çevirirken, belgenin orijinal anlamını ve formatını koruyarak, hedef dilde doğru ve güvenilir bir şekilde çevirme amacındadırlar. Bu çeviriler genellikle resmi kurumlar, mahkemeler veya diğer resmi merciler tarafından talep eder.

Yeminli tercüman, çeviri sonrası beyanı noter onayıyla güçlendirir, güvenilirliği artırır. Bu beyan, tercümanın çeviriyi gerçek ve doğru bir şekilde yaptığına dair resmi bir taahhüt içerir.

Yeminli tercüme, belge üzerindeki orijinal metni koruma ve sadakat ilkelerine dayanır. Bu tür çeviriler, hukuki belgelerin mahremiyeti ve doğruluğu nedeniyle özellikle hassas bir doğaya sahiptir. Türkiye’de yeminli tercümanlar genellikle Türkçe ve yabancı diller arasında hukuki belgelerin çevirisini yaparlar.

hukuki tercume 800x400 1

Yeminli Tercümanın Hukuki Sorumluluğu Nelerdir?

Yeminli tercümanlar, yaptıkları tercümelerde belirli bir düzeyde hukuki sorumluluğa tabidirler. Bu sorumluluklar, çeviri işleminin doğruluğu, güvenilirliği ve belgenin orijinal anlamının korunması üzerinedir. İşte yeminli tercümanların hukuki sorumluluklarına dair bazı ana noktalar:

 1. Doğruluk ve Güvenilirlik: Yeminli tercümanlar, çeviriyi yaptıkları belgenin orijinal anlamını tam ve doğru bir şekilde yansıtmak zorundadır. Doğruluk ve güvenilirlik, yeminli tercümanın temel sorumlulukları arasındadır.
 2. Sır Saklama ve Gizlilik: Hukuki belgeler genellikle hassas bilgiler içerir. Yeminli tercümanlar, çevirdikleri belgelerdeki bilgileri sır olarak saklamak ve gizliliğe saygı göstermekle yükümlüdürler. Bu, müşteri güvenini sağlamak ve etik standartlara uymak açısından önemlidir.
 3. Noter Onayı ve Yemin Beyanı: Yeminli tercümanlar, yaptıkları çevirilerin doğruluğuna dair bir yemin beyanı eklerler. Bu beyan, tercümanın çeviriyi gerçek ve doğru bir şekilde yaptığına dair resmi bir taahhüttür. Ayrıca, bazı durumlarda çeviriyi noter onayıyla da desteklerler.
 4. Profesyonellik ve Uzmanlık: Yeminli tercümanlar, tercüme edilen belgenin konusunda uzmanlık ve profesyonellik göstermekle yükümlüdürler. Özellikle hukuki belgeler, spesifik terminoloji ve ifadeler içerdiği için uzmanlık gerektirir.
 5. Müşteri İle İletişim: İletişim, müşteri memnuniyeti açısından önemlidir. Yeminli tercümanlar, müşterilerle etkili iletişim kurarak talepleri anlamalı ve gerekirse açıklama yapmalıdır.

Yeminli tercümanlar, yaptıkları işle ilgili olarak belirli bir standart ve etik kurallara uymak zorundadırlar. Bu standartlara uymayan tercümanlar, hem hukuki hem de mesleki sorunlarla karşılaşabilirler.

Ayrıca kontrol edin

udemy uzerinden para kazanma5

Udemy Üzerinden Para Kazanmak: Detaylı Rehber ve 11 Strateji

Udemy üzerinden para kazanmak, online eğitim platformları arasında öne çıkan bir yöntemdir. İnsanlar her geçen …

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir